.et_pb_portfolio_grid .et_pb_portfolio_item h2 { position: absolute; z-index: 9999; top: 40%; color: #fff; left: 30%; }

Sverresborg Kirkesenter

Sverresborg Kirkesenter er tegnet av Stein Halvorsen arkitektkontor og var ferdigstilt sommeren 2014. Byggets utforming og arealer er tilrettelagt for å fungere som et sosialt samlingspunkt i lokalmiljøet. Et kultur og aktivitetsbygg for alle 7.500 som bor i menigheten. Bygget inneholder bl.a. menighetens driftskontor, ungdomsrom, kirketorg og en menighetssal hvor papirkunstner Karen Bit Vejle har laget altertavlen.

Etter at bygget stod ferdig fikk vi jobben med å designe flere av de sakrale elementene. Døpefont, lyskasse, alterbord som er produsert av Røe Trevare Coriform as, og prosesjonskors som er produsert av Ulf Sundeman.

Oppdragsgiver: SVERRESBORG MENIGHET
Kontaktperson: Sverresborg menighetsråd
Adresse: Gamle Oslovei 21, Trondheim
Oppdragstype: Prosjektering av sakrale elementer
Rolle: Produktdesign
Ferdigstilt: 2016