.et_pb_portfolio_grid .et_pb_portfolio_item h2 { position: absolute; z-index: 9999; top: 40%; color: #fff; left: 30%; }

SAMARBEID OG GOD PLANLEGGING

ETABLERING AV FELLES MÅLBILDE

Vi tror at relasjonsbygging og gjensidig tillit er viktig for å skape et godt prosjekt.

+

REALISERING AV FORRETNINGSIDE

Interiørarkitektur handler om å realisere og utføre en forretningsidé.

|

PROSJEKTERING OG OPPFØLGING

Kunden har en visjon om en fremtidig situasjon. Vår jobb er å realisere visjonen.

ETABLERING AV FELLES MÅLBILDE

Vi tror at relasjonsbygging og gjensidig tillit er viktig for å skape et godt prosjekt. Inkluderende prosesser gir eierskap til produktet. Vår rolle som interiørarkitekter er å være en medspiller, en motor og en drivkraft fra idé til ferdig resultat.

I likhet med grafisk profilering er utformingen av interiøret en viktig del av virksomhetens kommunikasjonsstrategi. Gjennom teamarbeid, kompetansedeling, prosjektering og erfaring skaper vi verdier for kundene våre.

REALISERING AV FORRETNINGSIDE

Interiørarkitektur handler om å realisere og utføre en forretningsidé. Designen skal reflektere verdiene og egenarten til produktet slik at totalopplevelsen forsterkes og kunden føler tilhørighet. Gjennom interiørprosjektering skreddersyr vi sosiale arenaer der mennesker møtes. Folk velger det de liker. Derfor stiller vi spørsmålet: hva liker folk i målgruppen til konseptet?

Vi legger vekt på effektive prosesser. Metoden vi bruker kan variere ut fra oppgavens kompleksitet og størrelse, og prosessen starter alltid med å skape en felles forståelse av visjon, marked, økonomi og fremdrift.

PROSJEKTERING OG OPPFØLGING

Kunden har en visjon om en fremtidig situasjon. Vår jobb er å realisere visjonen. Sammen med oppdragsgiver ser vi på produkt og marked samt investeringsbudsjett og fremdrift. Når dette er tydelig definert begynner prosjekteringsfasen. Vi utfører og beskriver plantegninger, himlings- og lysplaner, detaljtegninger, overflatematerialer og løs møblering. I Cox Strategisk Design har vi interiørarkitekt- og håndverkskompetanse som gjør at vi forstår håndverksprinsipper, dermed kan vi foreslå praktiske løsninger og sikre en god dialog på byggeplassen.

Vår erfaring er at oppfølging gjennom byggefasen er viktig for sluttproduktet. Spesielt gjelder dette for rehabiliteringsprosjekter. Vi samarbeider med eksterne arkitekter, lys- og produktdesignere og reklamekonsulenter, og trekker inn kompetanse ved behov.